Δεύτερη Συνάντηση των Εταίρων

Η δεύτερη συνάντησή μας για το έργο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας Covid-19. Παρ’ όλα αυτά, οι εταίροι είχαν μια επιτυχημένη και παραγωγική συνάντηση. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής αλλά και τα επόμενα βήματα.