Το εταιρικό σχήμα του STOP

Συντονιστής έργου

step by step

 

Η ένωση γονέων "Step by Step" είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική ένωση από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Κύριος στόχος της είναι η προώθηση της αξίας της κοινότητας με επίκεντρο τα παιδιά και τη νεολαία. Η κοινωνία που οραματίζεται εκλαμβάνει τα παιδιά ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο για το μέλλον και θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την ευημερία τους. Ακόμη, προσπαθεί να αποκαταστήσει την αξία του να είσαι γονέας υπό το πρίσμα της εξισορρόπησης επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής και συγχρόνως να αναδείξει τον ρόλο των γονέων και να διευκολύνει το έργο της ανατροφής των παιδιών τους.

Εταίροι