Početni sastanak

Početni sastanak projekta održan je u Zagrebu od 6. do 17. prosinca 2019. godine, a domaćin je bila Udruga roditelja „Korak po korak“. Predstavnici svih partnera susreli su se i razgovarali o početnim aktivnostima projekta