Αποτελέσματα

1. ‘ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ/ΝΕΕΣ-ΟΥΣ’

  • Μεθοδολογικό πλαίσιο και εργαλεία για την ανάπτυξη συνεντεύξεων και ομάδων εστιασμένης συζήτησης (FocusGroup)

  • Περιεκτική έκθεση σχετικά με προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης
  • Μοντέλο προγράμματος κατάρτισης που θα περιέχει τους μαθησιακούς στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς και αναλυτικά το πρόγραμμα

2. 'ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AR GAME)'

  • Ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας που θα υποστηρίζει τους επαγγελματίες που εργάζομαι με παιδιά/νέες-ους στην αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων και θα εμπλέκει τα παιδιά στη διαδικασία μάθησης
     
  • Ένα νέο και καινοτόμο υλικό σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας

3. 'ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ STOP'

Προτάσεις και οδηγίες για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης με την υποστήριξη μιας μεθοδολογίας επαυξημένης πραγματικότητας

Φυλλάδιο

EN / EL /ES

Παρουσίαση του Έργου

EN / EL /ES

Ενημερωτικά Δελτία

Greek Newsletter                     EL

Summer Newsletter                EN/ EL/ ES