Rezultati

 

 

1. 'OSOBA KOJA RADI S MLADIMA KAO ZAŠTITNIK'

  • Metodološki okvir i alati za izradu intervjua i fokus grupa

  • Opsežno izvješće o preventivnim mjerama za seksualno zlostavljanje

  • Model plana treninga/edukacije s definicijom ishoda učenja, nastavnim planom i očekivanim kompetencijama

2. 'STOP EDUKATIVNI MATERIJALI I APLIKACIJA ‘PROŠIRENE STVARNOSTI'

  • Aplikacija proširene stvarnosti koja će pružiti podršku osobama koje rade s mladima u bavljenju osjetljivim temama i uključiti djecu u proces učenja

  • Novi i inovativni materijali o prevenciji seksualnog zlostavljanja koji se može koristiti u kombinaciji s aplikacijom proširene stvarnosti

3. 'UPUTE ZA KORIŠTENJE STOP MODELA'

Prijedlozi i smjernice za provedbu programa treninga o prevenciji seksualnog zlostavljanja uz podršku metodologije proširene stvarnosti

Brušura

EN / EL /ES

Prezentacija projekta

EN / EL /ES

Bilten

Greek Newsletter                     EL

Summer Newsletter                EN/ EL/ ES